Vraag tot noodhulp

Deze namiddag vernamen we het nieuws dat het Noorden van Chili getroffen werd door grote overstromingen. Duizenden mensen werden verrast door modderstromen. Enkele dorpen werden nog veel meer getroffen dan andere waaronder Paipote, een dorp op enkele kilometers van Copiapo.
In Paipote werden verschillende straten weggevaagd… de huizen totaal vernield… De meeste mensen konden tijdig ontkomen en verblijven nu in een opvangcentra.
Op dit ogenblik zijn er 7 doden geteld en nog een twintigtal vermisten.

In Paipote wonen de familieleden en vrienden van Mónica Castillo… mijn schoonzus. Mónica kon met enkelen van hen praten via de G.S.M. Zo vernamen we dat juist hun buurt onvoorstelbaar hard getroffen werd; velen van hen verloren alles. Ter plaatse zijn de mensen zoveel mogelijk bezig elkaar te helpen.

Met dit schrijven wil ik als voorzitster van S.O.S.-Chili een aanvraag tot noodhulp indienen bij de stad Aalst.

We zullen ook via andere kanalen proberen geld in te zamelen zodat we de getroffen gezinnen kunnen meehelpen om het meest noodzakelijke te kopen en om hun huizen weer bewoonbaar te maken of herop te bouwen.

Daar we de getroffenen zeer goed kennen weten we dat alle hulp zal terecht komen bij hen die alles verloren!

Marlies
26 maart 2015

S.O.S. Chili
Krekelstraat 6A bus 1
9300 Aalst
0495 79 22 82
BE21-8333-5872-9003
BIC-GKCCBEBB
SOLIDARITEITSFONDS CHILI
Vermelden: noodhulp PAIPOTE

Advertenties